SUOMALAINEN HUONEENTAULU

 J. H. Erkko julkaisi jouluksi 1900 erikoislaatuisen kantaattimaisen runoelman Suomalainen huoneentaulu. Se syntyi sortovuosien paineessa ohjeeksi ja kannustukseksi suomalaisille. Erkko halusi vaikeina aikoina rohkaista kansaa säilyttämään "sisäisen itsenäisyytensä" ja kansallisen moraalin.

Runoelma julkaistiin pienenä vihkosena, jossa oli Axel Gallénin vinjetit ja hieno painoasu. Ensimmäiseen painokseen oli vielä liitetty erillinen lappu, jossa toivotettiin: "Hywää uutta wuosisataa". Suomalaisesta Huoneentaulusta painettiin vuonna 1901 myös Louis Sparren kuvittama versio.

Suomalaisessa Huoneentaulussa näkyy J. H. Erkon valistuskirjoituksille ominainen piirre. Erkko opasti, kannusti ja rohkaisi. Hän oli varma asiastaan, mutta silti hän ei pyrkinyt pakottamaan tai painostamaan. Hän uskoi suomalalaisen sivistyksen voittoon vapaaehtoisuuden kautta.

 

SUOMALAINEN HUONEENTAULU
Wanhoille ja nuorille
Sydämeen luettavaksi
Sepittänyt J. H. Erkko
Akseli Gallen-Kallelan somistama

Huoneentaulu: sisäinen itsenäisyys

1.

Isiltä peritty, mutta wapaa ja
pakoton
Uskontosi
kehitä sydämesi sywyydestä hedelmälliseksi
elämänpuuksi.
Elämän totuutta etsi.

Huoneentaulu: Elämänpuu

2.

Itsenäisyys on wapautta;
on kaiken wapauden emäjuuri,
kehitykseksi latwaan asti ylettywä runko.

Kyntäös oma wakosi,
Auta itse itseäsi.
Nouse puuna pulskeana
Oman wartesi warassa.

3.

Niin kuin metsän muuriainen,
Yhteistä etua etsi,
Yhteiskuntasi ylennä.

Joukoin soutele sowusta.
Yhteiswenhettä wesillä -
Wiepi warmasti perille.

Riita tyhjän riidan wuoksi
halwan mielen on haluja.

Huoneentaulu: vene

4.

Oikeutta tehdä koita,
Menetä tai siitä woita.
Nouse kuin jalo metalli
Oman arwosi tasalle.

Mieltä heikkojen hywitä,
Kohota kowaosaista.
Mies ylennä, nainen nosta -
Silloin ihminen yleni.

5.

Laki on oikeuden sormi,
siwistyksen siltawahti:
Suosi Suomesi lakia
Suomen itse säätämätä.

Kruunu Suomen yhteishengen,
Kehys kansamme elämän
Suomen on waltiorakennus:

Sitä warjele, warusta,
Sen kera kehity itse.
Ylin arwo sille anna -
Yhteisonnemme talolle.

6.

Lait horjuwat hywätkin,
Jollei walwo wartiasto:
Omantuntos ohjausta
Nouda notkoista elämän.
Siin' on porras poikki kuilun,
Silta waarojen wälissä
Ei se katkea käwellen.

Mitä on ihmisen awuja,
Kansalaisen kunniata,
Hoida kansasi hyväksi,
Kuin parasta pylwästöä
Jalon temppelin tueksi.

Pidä puhtaus pyhänä.
Katsastaos raittiutta.
Siinä on sukusi woima.
Wiina keikot vierittääpi
porraspuun alimman alle.

7.

Opin ahjoja sytytä,
Waali kansasi Waloa.

Suomen taide ja runotar
Päästä, niin kuin päivänpaiste,
kotisi kukittajaksi.
Suwen, talwen tallatessa
Ei ne kukkaset katoa.

Huoneentaulu: kukka

8.

Wallan waihto, tuulen waihto.
Waltiot wahakuwina
Kukistuwat kukkuloilta.
Mutta muita sortamatta
Suomalaista itseäsi
Sinä säilytä lujana,
Honkana hywäsukuisna:
Siit on hyöty ja hedelmä,
Ihmiskunnankin iloksi.

Äidinkieltäsi rakasta,
Siin' on kansasi elämä,
Sinunkin sydämes kannel:
Siitä uudistu, ylene,
Soita, kaitse kanneltasi.

9.

Kotisi ja maasi muista.
Sinne juuresi sitele,
Työsi tähkät sinne siirrä.
Mikä on kutsu kansallasi
Siitä sullakin osasi.

10.

Sydämesi päiwä päästä
Itsekkyyden kytkyeistä
Hywäksi tahdoksi tuleksi.
Kewät-auringon walona
Rahan wallan hirmut poista.
Intosi rewontulilla
Lumet pohjolan lumoa.

Waadi walta oikeudelle,
Rauha työn edistykselle.
Wihi weljeys, walistus
Wapautuhen wieretysten,
sankar' aikojen tuloksi.

Huoneentaulu: miekat